CatSalut

01catsalut

ARQUITECTURA PER A LA SALUT. 18 anys d’arquitectura sanitària a Catalunya
CatSalut 1991-2009

CatSalut – Servei Català de la Salut  + COAC – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Espai Picasso, COAC. Barcelona

Amb Roser Cerdà

02catsalut 03catsalut 04catsalut 05catsalut 06catsalut 07catsalut