Teatre – Antonio Morcillo

perpetuummobile

Perpetuummobile

Direcció: Antonio Morcillo.
Creació de la imatge gràfica de la companyia Perpetuum Mobile
+ gràfica aplicada a la promoció de l’obra de teatre “Hipòlit o la mirada d’Hipòlit”
Fotografia: Jordi Boixareu

cartellantonio

Obra teatral “Fora, davant la porta”

Direcció: Antonio Morcillo.
Disseny d’imatge i elements de difusió
Fotografia: Laura Cantarella