Gatopardo ediciones

gatopardoediciones

gatopardo ediciones

Gatopardo ediciones

Imatge + elements corporatius i de comunicació

Disseny de la marca editorial i la seva aplicació a la col·lecció de llibres gatopardo ediciones (veure apartat Publicacions).
Creació de diferents elements corporatius: targetes, targetons, tampó, etc.,
com també d’elements de promoció: faixes per les cobertes, punts de llibre, butlletí promocional, flyers…

Disseny de la pàgina web: Roser Cerdà. www.gatopardoediciones.es

gatopardo ediciones