FSCat

LogoFScatdef

Campanya acció Plaça Catalunya. Coordinació: Lídia Gilabert.
Imatge + elements gràfics.

CampanyaFScatFSCat0295