Festes Patronals COAC

01festapatronal07

Festa Patronal COAC 2007

Castell de Montjuïc. Imatge + senyalització + suports promocionals
Amb Aurelio Sánchez

02festapatronal07 03festapatronal07 04festapatronal07

 

Festa Patronal COAC 2006

Imatge + tipografia + senyalització + suports promocionals
Amb Aurelio Sánchez

01festapatronal2006

02festapatronal2006 alfabetfestapatronal2006COAC

 

Festa Patronal COAC 2005

Jardí Botànic. Imatge + senyalització + suports promocionals
Amb Anna Llàcer

01fitufestumCOAC

02fitugestumCOAC03fitufestumcadires

03fitufestum