Etiquetatge

Etiquetatgecob

ETIQUETATGE. De què ens informa l’etiqueta dels aliments?

Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Amb Roser Cerdà.
Dossier informatiu sobre la normativa d’etiquetatge en els aliments de consum.
Edició: 1, català / Mida: 150 x 210 mm / Pàgines: 12 / Enquadernació: a dues grapes / Impressió: Quatricomia

Etiquetatge02

Etiquetatge03 Etiquetatge04 Etiquetatge05