Dossiers Expos Altell COAC

COAC Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

DOSSIERS EXPOSICIONS
Altell COAC

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Portafoli de llàmines separades on s’hi troben les imatges més representatives d’una exposició concreta
realitzada a l’altell del COAC de Barcelona

Dossier Antoni de Moragas COACAbsolutament moder(rr)ns COAC