Contacte

política de privacitat.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679) Responsable del tractament: ROSA LLADO SUROS Finalitat: Oferir, prestar i facturar els nostres serveis de disseny i comunicació. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat