6 FRANCESCA LLOPIS: DUC UN CUC AL CAP
Francesca Llopis
Fundació Espais d ’Art Contemporani. Gerona
Libro-DVD
2006
www.francescallopis.com